M&B

AGENCJA PRACY

Get Adobe Flash player

   


        

          M&B  wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, oferuje szeroką gamę profesjonalnych usług w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników


 różnego szczebla oraz specjalności. Oferujemy w pełni profesjonalny dobór personelu na stanowiska kierownicze wyższego i średniego szczebla,


 stanowiska specjalistyczne, personel pomocniczy oraz szeregowy.1. ANALIZA POTRZEB


Dbałość o szczegóły na etapie formułowania wymagań odnośnie kandydata jest naszym zdaniem gwarancją sukcesu, czyli obsadzenia stanowiska


 jak najbardziej odpowiednim pracownikiem. Rozpoczynając każdy proces rekrutacyjny staramy się jak najwięcej dowiedzieć o firmie naszego


 Klienta oraz o poszukiwaniu pracowniku (wspólnie tworzymy analizę stanowiska pracy oraz profil idealnego kandydata).


Najważniejszą sprawą jest zapewnienie efektywności funkcjonowania firmy Klienta.2. METODY POZYSKIWANIA KANDYDATÓW


Dla realizacji oczekiwań Klienta oferujemy poszukiwanie i dobór kandydatów na stanowiska określone przez Państwa wykorzystując


następujące metody:


Przegląd bazy danych kandydatów


Posiadamy własną bazę danych kandydatów z ich ochroną danych osobowych, której przegląd jest efektywną metodą pozwalającą

 

w bardzo krótkim czasie dotrzeć do informacji o poszukiwanych osobach.


Ogłoszenia rekrutacyjne w mediach ogólnopolskich, lokalnych oraz specjalistycznych


Na bazie zebranych informacji o potencjalnych kandydatach są kontakty własne naszych konsultantów, bezpośrednie rekomendacje czy


też kontakty z różnego rodzaju organizacjami zawodowymi zrzeszającymi specjalistów w określonej dziedzinie.3. TECHNIKI SELEKCJI I OCENY KANDYDATÓW


Analiza aplikacji


Pierwszym etapem procesuselekcji kandydatów jest szczegółowa analiza napływających ofert pracy.


Zawarte w aplikacji informacje umożliwiają ogólną oriętację odnośnie kwalifikacji kandydata oraz jego doświadczeń zawodowych.


Rozmowy kwalifikacyjne oraz wywiady kompetecyjne


W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej chcemy przede wszystkim zapoznać się z dotychczasowym doświadczeniem kandydata oraz uzyskać jak


najwięcej informacji dotyczących jego umiejętności i cech osobowości. 


Wywiady prowadzimy pod kątem poznania kluczowych dla danego stanowiska kompetencji.


Referencje

 

W przypadku stanowisk wymagających uzyskania rzetelnej opinii na temat osiagnięć i umiejętności kandydata, prócz pisemnych referencji

 

udostępnionych przez osobę aplikującą, kontaktujemy się z wybranymi pracodawcami i zbieramy interesujące nas informacje.


Testy znajomości języków obcych


Pozwalają na sprawdzenie poziomu znajomości jezyka obcego w mowie i piśmie.4. PREZENTACJA


Po zaakceptowaniu raportu kandydaci są umawiani na spotkanie z przedstawicielami Klienta. W razie potrzeby uczestniczymy i pomagamy

 

w przygotowaniu spotkań z kandydatami.5. GWARANCJA


Nasze usługi są objęte gwarancją, której czas jest uzależniony od szczebla oraz zakresu obowiazków danego stanowiska. Jeśli przed okresem


upływu czasu gwarancji umowa o pracę z kandydatem zostanie zerwana, agencja M&B zobowiazuje się do realizacji ponownej rekrutacji

 

i selekcji kandydatów na własny koszt.


W zależności od stanowiska gwarancja może byc udzielana na okres 1-4 miesięcy.